Mentorskap

Idag ska vi prata mentorskap! Nedan har jag samlat fem frågor jag fått skickade till mig på temat.

1. Vad finns att vinna på att ha en mentor? Hur bäst kommunicera vad man önskar av mentorskapet? (Utan att känna sig k r ä v a n d e)

Precis som när ett företag planerar att rekrytera tror jag att upprättandet av en ”kravprofil” är en bra idé innan du påbörjar sökandet efter en mentor. Helt enkelt: vilka förmågor, färdigheter och erfarenheter söker du hos personen?

Skillnaden på att säga ”jag söker en mentor inom X” jämfört med att säga ”jag söker efter en mentor som kan ge mig input på X och X, eftersom jag vill undersöka hur det är att jobba i den branschen” är stor. Dels eftersom sökningen ”jag söker en mentor” är för generell för att någon ska förstå vad du söker, och dels eftersom du själv behöver veta vad du behöver. Helt enkelt: skriv ner inom vilket område du söker en mentor och motivera varför, samt om det är några speciella erfarenheter och egenskaper du söker hos denne.

Din upplevelse av att känna dig k r ä v a n d e är en känsla du själv ansvarar för att jobba med, tror jag. Varför känns det jobbigt för mig att vara tydlig med mina önskningar? Varför tar jag ansvar för min mentors (eventuella) känslor kopplade till mina behov? Lita på att rätt mentor både kan sätta gränser och säga nej om hen inte är intresserad.

2. Vad finns det att vinna på att vara en mentor?

Och skribentens kommentar: ”Just den här frågan har jag reflekterat mycket över då det snarare känns som att någon gör en en tjänst.”

Först och främst: varför skulle någon inte vilja göra dig en tjänst <3? Jag tror att ett bra mentorskap, precis som en bra relation, behöver vara ömsesidig (mer om det i svaret på fråga fyra). Med det menar jag att jag tror att det är viktigt att båda parter ingår mentorskapet med målsättningen att utvecklas och lära.

I den mån jag varit mentor har det handlat om att jag har hoppas bidra till att personen kan bli mer sig själv – genom att spegla och ge verktyg baserat på mina erfarenheter och lärdomar. Att visa på olika vägar och möjligheter framåt: att det inte finns ett svar eller en rätt väg.

3. Vad lyfta med sin mentor? Något som enligt dig är A och O?

Denna fråga tar mig återigen tillbaka till fråga nummer ett och vikten av att ha en kravprofil. Det kan innebära att ha ett syfte med mentorskapet. Vad du ska lyfta med din mentor besvaras i någon mån av frågan: vad vill du få ut av mentorskapet? Vad behöver du lära dig och få reda på?

Exempel: Vill du undersöka en potentiell karriärväg för dig själv? Vill du få perspektiv på hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch? Vill du lära dig om ett yrke du är nyfiken på, men inte vet något om?

4. Hurdan är en bra mentor? Hur väljer jag en mentor som är rätt för mig?

En bra mentor för mig är en person som ser mentorskapet som ett ömsesidigt lärande och utbyte. Lyhördhet, att ställa kloka frågor (förmågan att coacha sin mentee) samt aktivt lyssnande ser jag som tre nyckelegenskaper.

I det fall jag skulle söka efter en mentor skulle jag söka efter en person jag kan relatera till, alltså en senior kvinna. Därefter skulle jag ha det tydligt för mig om personen ska vara verksam som konstnär och/eller bolagsbyggare, då det är två områden jag är intresserad av. Därefter skulle jag konkretisera mina behov genom att ha ett tratt-perspektiv. Börja brett och generellt för att sedan gå ner på detaljnivå.

5. Hurdan är en bra mentee? Kommer förberedd? Antecknar? Driver samtalet? Bokar träffar?

Ja, ja, ja och ja! Haha! Med andra ord: en bra mentee kommer absolut förberedd och ansvarar för att boka in träffarna. I det fall jag är mentor ser jag gärna att min mentee ansvarar för agendan och tar med frågor till respektive möte. Tid är det mest värdefulla vi har, så se till att förvalta både din egen och mentorns tid. Ha med dig tydliga frågeställningar, var tydlig med tidsramen för mötet (en timma, exempelvis) och ansvara för att denna hålls.

En fin gest kan vara att bjuda mentorn på exempelvis en kaffe eller en lunch i samband med era möten. Inte för att det behövs, utan för att det är en fin gest: jag värdesätter din tid, och din kompetens.

Hoppas tankarna ovan kan vara till hjälp!

Vi använder cookies från tredje part. Läs vår Cookie Policy för mer information.