Om att hitta och behålla sin balans

Jag tror att vi alla någon gång i livet mött en person som väckt våra sämsta sidor och rubbat vår inre balans. Personer som triggar en obalans i dig tror jag antingen gör det till följd att du snappar upp en obalans hos dem, alternativt att de genom sitt beteende väcker något i dig som gör att en befintlig obalans kommer upp till ytan. Ibland kan det dessutom vara så att du känner av en obalans hos den andra individen, samtidigt som den väcker en annan obalans i dig. En negativ spiral helt enkelt.

Jag tror att vi i vissa fall kan avhjälpa obalanser genom att jobba på vår egen gränssättning, men jag tror också att vi ibland står tämligen oskyddade. Frågan med stort F blir då, hur hantera det?

Det finns ett afrikanskt ordspråk som lyder ”when there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you”. Kanske är grundproblemet i många fall just en fiende inom oss, som triggas av dessa personer, och nu får möjlighet att läka. Hur smärtsamt det än må vara.

Något som hjälper mig i mitt balansarbete, och som jag börjat med på senare tid, är att praktisera Qigong. Med hjälp av Qigong hittar jag tillbaka till min balans och rensar bort de energier som inte ska vara i mitt system.

Jag har också märkt att jag, när jag blivit medveten om och vill läka en obalans, behöver gå tillbaka till den mognadsnivå där obalansen uppkom. Alltså, om jag var fem år när obalansen skapades försöker jag gå tillbaka till de händelser som gav upphov till den från början.

När jag gjort det försöker jag att återgå till den aktuella situationen och använda de verktyg jag har samlat på mig under åren för att läka obalansen fullt ut. Något vackert, och viktigt, eftersom jag gör illa både mig själv och andra genom att blunda för den.

Vi använder cookies från tredje part. Läs vår Cookie Policy för mer information.