Skam & empati

Brené Brown har spenderat sex år av sin karriär med att forska på skam. Detta för att förstå fenomenet hon kallar för wholehearted people. För mig har skam alltid varit ett abstrakt begrepp och jag har ofta undrat om och när jag känner skam. Vad är skam!?

Brené definierar skam som ”… the intensely painful feeling that we are unworthy of love and belonging. It’s the most primitive human emotion we all feel – and the one no one wants to talk about.” The essence of shame? I am not enough.

I en intervju med Oprah berättar Brené om skammens tre beståndsdelar och inleder med ”the less you talk about it, the more you have it.” Skammen består av:

Secrecy – you try to hide it

Silence – you don’t open up and talk about it

Judgement – you judge yourself

”Shame shapes the way you think, and it can be lethal.”

Botemedlet? ”Empathy is hostile to shame”. Om vi vågar öppna upp efter det att vi upplevt skam, och möts av empati, kan skammen inte överleva.

Vi använder cookies från tredje part. Läs vår Cookie Policy för mer information.