LinkedIn
9
Det mänskliga i omänskliga sammanhang. Du ska träffa tio nya kunder i veckan, ringa trettio säljsamtal och intervjua fyra kandidater per dag. Ett typiskt direktiv på de stora rekryteringsföretagen. Det är mätbart, förstår ni. Och att mäta saker är bra. Wow, […]

LinkedIn och det omänskliga